Mer om Falukyrkan

Falukyrkan arbetar under fyra ledord; evangelikal, baptistisk, karismatisk och missionerande.  

Flera svenska frikyrkosamfund har lyft fram och betonat vikten av församlingsplanteringar, dvs att det startas nya församlingar. Detta är bra för tillgängligheten av den kristna tron, ger utrymme för nytänkande, utveckling och förändring. En församlingsplantering sker inte som en motsättning mot äldre församlingar och samfund utan ska ses som en tillgång och ett komplement. Det är viktigt att det finns en djup förståelse för att Kristi kropp eller kristi kyrka i grunden är EN och att detta tar sig uttryck i olika lokala församlingar. Enhet kan och bör innehålla mångfald och kreativitet. Falukyrkan bygger på denna grund.

Vi vill nå människor med evangeliet om Jesus Kristus, men vi finns också till för redan kristna människor som söker ett andligt hem och en gemenskap. Falukyrkan har, liksom varje familj, ett särskilt DNA; en kultur, uttryckssätt och betoningar, vilka kan härledas från det kristna livet praktiserat genom våra unika personligheter, erfarenheter och kunskaper.

Falukyrkan vill kännetecknas av bl a följande;

  • Jesus Kristus som person är i centrum.
  • Evangeliet är i centrum.
  • Den Helige Ande som vår hjälpare är i centrum.
  • Bibeln är i centrum, vi vill ha en teologi som ryms inom det som kyrkan genom historien identifierat som sann, bl a genom trosbekännelserna, men vi vill ha betoningen mer på den praktiska konsekvensen än den teoretiska innebörden. Tron ska kunna mynna ut i ett praktiskt här och nu. Det gäller oss och det gäller idag.
  • Människor är i centrum. Vi vill hjälpa människor, praktiskt, andligt och själsligt genom kraften i evangelium och genom våra händer.
  • Relationen till Gud och mellan människor är grunden för allt arbete. Relation går därför före funktion och aktivitet.